skip to Main Content

Privacyverklaring

Op bewustgokken.nl wordt op verschillende manieren gegevens verzameld:

Statistieken: we slaan je bezoekgedrag en de informatie die je web browser meestuurt op om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Adresgegevens en betalingsgegevens: deze gegevens worden verzameld wanneer je een aankoop doet op bewustgokken.nl of samenwerkt met bewustgokken.nl. Betalingsgegevens en adresgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om jouw aankoop te kunnen afhandelen, om facturen en offertes te kunnen versturen en om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Voor meer informatie over gegevensverzameling d.m.v. cookies kun je de cookieverklaring lezen.

Bewaren van gegevens

bewustgokken.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande te realiseren. Adresgegevens en betalingsgegevens worden tot maximaal 4 jaar na je laatste aankoop bewaard of langer indien wij de gegevens langer dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingdienst. Gegevens aan derden Ik verstrek de gegevens die jij aan mij verstrekt niet aan derden, alleen als dit nodig is om mijn overeenkomst met jou uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je een aankoop doet op deze website moeten jouw betaalgegevens bijvoorbeeld doorgestuurd worden naar mijn betalingsprovider om je aankoop te kunnen afronden.

Websitebezoek

Op bewustgokken.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jouw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden enkel aan derden verstrekt wanneer je een gesponsord artikel bezoekt. Ook dan zijn deze gegevens anoniem en kan de derde partij bijvoorbeeld alleen maar zien hoeveel bezoekers een artikel heeft gehad en hoe lang bezoekers gemiddeld op de pagina zijn geweest. Zij krijgen geen specifieke informatie over jouw bezoekgedrag te zien. Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Bijvoorbeeld het verwijderen van een reactie bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bewustgokken.nl. We zullen zo snel mogelijk en binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. bewustgokken.nl zorgt voor passende beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. We zorgen ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen nooit misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens. Algemene informatie over de AVG kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens jou niet op de juiste manier gebeuren, dan kun je me altijd mailen via info@bewustgokken.nl en zullen we hier een oplossing voor zoeken. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook bij vragen of opmerkingen kun je altijd even contact met me opnemen.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Mocht je vragen of opmerkingen hebt over websites van derden, dan is het advies om contact met hen op te nemen. bewustgokken.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het is daarom aan te bevelen om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Back To Top